Jaký je rozpočet pro rok 2021?

30.11.2020 11:56

Vážení Prachatičané,
 
co nás čeká v rámci  rozpočtu vytvořeného městem Prachatice na příští rok? Zkusím to napsat v několika větách bez zbytečně podrobných rozborů.
 
Rozpočet je opatrný z hlediska investičních i provozních výdajů. Má určitě nemalé rezervy na straně příjmů a zároveň osekané různé provozní výdaje, což je dobře. Vůbec nevíme, jak se vše (v rámci a po korona krizi) bude dále vyvíjet.
 
Méně příznivá zpráva je, že obsahuje nejen v oblasti vodního hospodářství výdaje na projektování realizací, které jsou minimálně zbytné a pravděpodobně mnohé ani nemají šanci na realizaci - zbytečný Feferský vodojem  a projektové práce na odkanalizování Osek, Kahova a Podolí, když léta nejsme schopní dotáhnout odkanalizování Libínského Sedla nebo Starých Prachatic. Nebo další výdaje na projektování zbytečné přestavby chaty na Libíně či naopak opravu hasičárny ve Starých Prachaticích jen proto, že je nyní na to  částečná dotace. To vše jsou výdaje v úrovni cca 7 mil., co jsou nepotřebné a já je považuji v současnosti za plýtvavé.
 
Stejně nedobrá zpráva je skutečnost, že město Prachatice "sedí" na balíku peněz - na konci roku bude na účtech cca 80 - 100 mil. Kč. Je samozřejmě dobře, že mamé tolik peněz na účtu, otázka je ale proč. Není to kvůli šetření každé koruny, ale proto, že se toho mnoho, tedy skoro nic nedělá. Jinými slovy se v mnohém vybydluje budoucnost, tyto naše desítky milionů žere inflace. A tyto peníze budou lákat  k dalším nadstavbovým projektům, bez kterých se město obejde ve světle naléhavějších a často méne viditelných potřeb. Ale zase se dobře prodávají široké veřejnosti jako záslužná činnost a důkaz, že projekty měly smysl, ať to stojí, co to stojí.
 
Dostávám se k tomu, o co  jsem žádal před cca měsícem vedení města, zastupitele. A to o zamyšlení, jak se dopředu postavit k občanům, jejich výdajům a zda v době, kdy i velká skupina lidí, co normálně pracují, chtěli by pracovat, ale nemohou, ztratila příjmy a velmi těžko platí své závazky.
 
Navrhoval jsem sestavit rozpočet tak, abychom v roce 2021 ulevili těm spoluobčanům (finanční prostor pro to rozhodně máme), kteří to potřebují alespoň trochu  v oblasti nájmů, poplatků, atd.  Z ekonomických i obyčejně lidských důvodů, neboť ne každý má štěstí v této době, že má práci, které se krize nedotkla nebo placenou z veřejných rozpočtů, které ještě chvíli vydrží, byť nakonec za to vše zaplatíme všichni a především lidé pracující, klasicky jako vždy střední třída.
 
Nestalo se nic, jako obvykle.  Jedeme v návrhu rozpočtu v podstatě dál, jako by se nic okolo nás nedělo.

 

Takže vážení spoluobčané, budeme platit vše, jako dosud, tři lidé ve vedení města zůstávají nadále, přestože nic moc nedělají a dělat nebudou dle návrhu rozpočtu; oni žádnou krizi nemají. Tedy možná se pustí do projektů, co byly a i nyní jsou hodně "důležité": rekonstrukce kina, Malého náměstí, ... a další projektování čehokoliv do šuplíků.
 
Je smutné, kam se dopracovala demokracie v roce 2020 - ze zastupitelské se přeměnila ve vrchnostenskou, kdy se mnohem více řeší přání vládnoucích zastupitelů něž reálné potřeby obyvatel.

 
S přáním hodně sil každému z nás  a pokud možno pohody v dobách předvánočních

 

Robert Zeman, zastupitel