Jaké projekty se (ne)zrealizují v Prachaticích? A kolik peněz nás stála zbytečná příprava PD?

21.11.2019 05:29

Vážené dámy a vážení pánové,

 

zde najdete tabulku s důležitými daty. Seznam projektů, které byly připravené, zaplacené a k nim vypracován odborný odhad finanční náročnosti investičních akcí, které by měly být realizovány.  Tabulku vypracoval a data poskytnul městský úřad.

 

Všechny zcela jistě buď vůbec nebudou realizovány, případně PD tak morálně a technicky zastará, že bude muset být předělána, doplněna, tzn. opětovně budou vydány naše společné prostředky.

Od roku 2014 -2019 je naprojektováno dosud nerealizovaných investic za cca 470 mil. Kč a projekty stály  cca 12 mil. Kč.

Přitom máme ke konci roku 2019 cca 81 mil kč dluhů    plus již 45 mil. vnitřní dluh za použité finanční prostředky, které mají být vinkulovány na výdaje související s vodohospodářskou soustavou, ale byly utraceny za jiné výdaje.

 

Z plánovaných investic:

 

Malé náměstí: investice  175 mil. Kč  - 4,6  mil. Kč uhrazená projektová dokumentace (dosud vydáno cca 900 tisíc, ale PD je pod smlouvou)

Letní kino: investice 52 mil. Kč - 1,7 mil. Kč uhrazená projektová dokumentace

Knihovna: investice 105 mil. Kč - 0,7 mil. Kč uhrazená projektová dokumentace

 

Vážení spoluobčané, možná si říkáte, no jo, mě se to netýká, to je věc těch, co nás zastupují.

Omyl - jsou to naše peníze, prostředky občanů města Prachatice, které je svobodné, tzn. my si určujeme ve volbách, ale i po nich naším (ne)zájmem o věci veřejné, co bude - zda trvale udržitelný rozvoj nebo dluhy a problémy pro naše děti. Zvenku nám nikdo nepomůže...

 

Samospráva není jen o právu si spravovat, ale i odpovědnosti za naše činy. 

 

S přátelským pozdravem Robert Zeman, zastupitel