E-aukce elektrické energie a plynu pro Prachatičany mají první zajímavé výsledky

03.11.2013 08:34

 

Na konci září proběhla první aukce, ve které byly vysoutěženy nové ceny silové elektrické energie a zemního plynu u těch zájemců, kteří měli podklady v pořádku a nemuseli je na žádost zprostředkovatele – firmy E-Centre doplňovat. Výsledky nalezete zde.

 

Další aukce proběhla na konci října, zde by měly být vysoutěženi zbývající prachatičané; výsledky aukce naleznete zde.

 

V dnešních dnech dostáváme smlouvy na nového dodavatele. Proto na svém příkladu popíši, co máme dále dělat.

 

Obdržel jsem formou doporučeného dopisu smlouvu od zprostředkovatele – pracovníka firmy E-Centre, a.s., dále zásilka obsahuje krycí list, ve kterém je uvedena má úspora oproti stávající platné ceně silové energie – příloha č. 1.

 

Vemex Energie, a.s., vítězná firma z mé aukce přiložila návrh smlouvy - příloha č. 2 a plnou moc pro převod od stávajícího dodavatele elektrické energie – příloha č. 3. Další přílohou jsou standardní podmínky dodavatele - příloha č. 4 (neskenovaná) a k tomu čestné prohlášení, které je upravuje tak, že cena je pevná a nejsou zde další skryté poplatky -  příloha č. 5.

 

Všechny dokumenty je nutné podepsat a poslat dle pokynů uvedených v dokladech buď pracovnici formy E – Centre či přímo novému dodavateli.

 

Kolik jsme ušetřili pro informaci my, tj. Zemanovi?

 

Mou rodinu bude od března roku 2014 stát silová energie v naší sazbě D56 (tepelné čerpadlo) ve vysokém tarifu (VT) 1, 35 Kč za kWh, v nízkém tarifu (NT) 1,18 Kč za kWh bez 21% DPH. To je průměrná úspora cca 20,9% oproti stávajícím cenám ČEZu, od kterého odebíráme el. energii nyní. Nejde o nejvyšší úsporu v aukci, přesto i tak jde u mě o ceny lepší než nabízené nyní ČEZem, pokud bych je zafixoval –  eTarif FIX je nabízen za 1,40 Kč za kWh ve VT, 1,35 Kč za kWh v NT bez 21% DPH. Tedy  nízký tarif budeme mít o cca 13% levnější oproti fixaci na stejných 24 měsíců u ČEZu. To je při spotřebě 10 000 kWh v NT roční úspora navíc 1700 Kč.

 

Mnozí účastnící mají však úsporu ještě vyšší.

 

Důvodem pro takové rozdíly jsou soutěžené odběrové sazby v různých aukcích a různě vysoké ceny od stávajících dodavatelů.

 

Protože tento projekt od začátku zaštiťuji, jsem samozřejmě připraven komukoliv z občanů, který se aukce jako já zúčastnil poradit, vysvětlit případné dotazy, pomoci porozumět, jak postupovat dále. Již tak také činím.

 

Telefonní i emailový kontakt na mě  naleznete na webu města zde.

 

Projekt dražeb silové energie a zemního plynu je krokem, o kterém jsem přesvědčený, že byl ku prospěchu občanů, protože šetří výdaje na  energie -mnohým účástníkům velmi výrazně v řádu tisíců korun ročně.

Přesto nás všechny čeká ještě realita dodávek, kdy se skutečně ukáže, zda vše funguje tak, jak má. Bez vyzkoušení to ale nezjistíme. Přeji nám všem bezproblémové dodávky levnější elektrické energie a zemního plynu.

 

 

Robert Zeman, místostarosta města Prachatice a lídr PRO Prachatice