Dopravní průzkum na výjezdu z Prachatic - zde jsou data z pondělí 25. července

02.08.2016 07:21

 

Vážené dámy a pánové,

 

na rozdíl od rady města nás dopravní situace související s dopravou ve Vodňanské ulici zajímá.

 

Proto jsme se rozhodli sami pořídit data průjezdů z ulice Nebahovská a Žernovická a to za situace, kdy je Vodňanská ulice neprůjezdná.

 

Proč? Z jednoduchého důvodu. Vodňanská ulice není nyní komunikací pro příjezd a  tranzit dopravy skrze Prachatice a v naprosté většině (kromě příjezdů a tranzitu skrze komunikaci přes přehradu, kde ale je vyloučena nákladní doprava) by ji tak měla převzít právě spojka od Stopařky na křižovatku za kolejemi u Šumavanu.

 

V pondělí 25. července jsem po dohodě s panem Koldou (moc děkuji za vstřícnost pane sousede) umístil na jeho pozemku svůj starý netbook a od 5:13 do 21:19  zaznamenal veškeré průjezdy křižovatkou Nebahovská - Žernovická.

 

Zbytek týdne a víkendu jsem po večerech čárkoval a čárkoval... a čárkoval po 15 minutách.

 

Výslednou tabulku s daty naleznete zde: Dopravní průzkum 25.7.2016 - průjezdy.xlsx (15519)

 

Z výsledků více jak 17 hodivé práce je možné tvrdit:

 

- Silnice II/141 je dlouhodobě zavřená ve Vodňanech, tzn. množství kamionů po ní přijíždějících/odjíždějících je nižší než obvykle

- Tranzitní kamionová doprava si díky uzavření komunikace ve Vodňanech i díky úpravě křižovatky v Těšovicích našla jiné trasy, což je dobrá zpráva pro Prachatice i všechna města a obce dotčené touto tranzitní dopravou. Pokud by podobné překážky (zákaz průjezdu Prachaticemi) platily i nadále, lze důvodně očekávat podobně nízké zatížení tranzitem II/141 již v trase od Vodňan / Volar včetně těchto měst a obcí na trase. Tzn. takové opatření je ve prospěch nejen Prachatičanů, ale i Volaráků, Vodňanských, Těšovických...

- Silnice na Žernovice není nyní nijak výrazně zatížena tranzitem mimo Prachatice

- Naprostá většina dopravních prostředků byly osobní automobily, z toho dodávky činí cca 20%

 

Můj osobní závěr je takový, že stojí za to pořídit další data průjezdů ve vybraných částech města, až bude otevřená křižovatka v Těšovicích i ve Vodňanech, které by ukázaly standardní stav dopravy a porovnat se stavem, co je nyní. Nic to nestojí - jen zájem a čas. Protokoly, tabulku, info, jak jsme postupoval rád předám komukoliv. Data jsou veřejná a věřím, že je zhodnotí i odborníci.

 

I díky provedenému průzkumu se nadále domnívám, že možnost omezení dopravy v Prachaticích, ve Vodňanské ulici formou zákazu průjezdu, resp. vjezdu nákladních automobilů z/do Těšovic, které by ruku v ruce šlo s případnými úpravami (stoupací pruhy, protihlukové stěny atd.) spojky od Stopařky po křižovatku Nebahovská - Žernovická, je možný  a rychlý nástroj na řešení nejen těžké tranzitní dopravy nejen v Prachaticích bez nutnosti budovat další silnice - přeložky v údolí Živného potoka.

 

Robert Zeman, zastupitel

 

Sledované místo:

 

Protokoly: