Dohřívání Huláku: Ano, bude studie, ale...

13.01.2015 09:27

 

Bod dohřívání veřejného koupaliště Hulák na včerejším jednání trady města byl ve své podstatě podpořen a za to patří radě města poděkování.

 

Přestože návrh našeho usnesení nebyl akceptován, ale upraven v podstatě stejným textem o provedení studie, který navrhnul starosta M. Malý a doplnil zadání o možnost využívání technologie i pro chlazení ledové plochy na hokejbalovém hřišti.

 

Osobně si zatím myslím, že to půjde sloučit těžko, pokud má každé řešení být i provozně co nejméně nenáročné a že dohřátí vody ve veřejném koupališti sluncem za počasí, které je ke koupání, je nejefektivnější variantou. Třeba  ale výstupy studie přesvědčí o opaku.

 

Škoda, že rada minule bezdůvodně odmítla provést studii umělého kluziště u bazénu, když podporuje podobné řešení na hokejbalovém hřišti, které nemá ale takové předpoklady pro ekonomický provoz - zužitkování tepla z chlazení a levnou el. energii z kogenerací.

 

Bylo by totiž potom možné návrhy ze všech stran posoudit a následně vybrat opět tu nejvýhodnější variantu.  A to bylo cílem našeho snažení - rozhodnout co neodborněji a nejefektivněji a s ohledem na všechny faktory.

 

Robert Zeman, zastupitel