Dětský karneval ve Starých Prachaticích se povedl

20.02.2019 08:17

V sobotu 16.2. v hostinci Na Kovárně uspořádali osadníci ze Starých Prachatic a Ostrova tradiční Dětský karneval.

Pro návštěvníky bylo na každém stole připraveno drobné občerstvení v podobě výborných makových a tvarohových koláčků. Sešlo se mnoho pohádkových postaviček, kterým vévodil statečný rytíř a víla. Maškarní rej byl doprovázen soutěžemi, tanečky a na dětský mumraj se přišla podívat i osadní kobylka, která občas tropila neplechu.

Na závěr karnevalu proběhla tombola, žádné děcko neodcházelo s prázdnou. Rozesmáté tváře dětí – to byla skvělá odměna pro osadníky, kteří tento karneval uspořádali. Děkujeme všem rodičům a jejich dětičkám za návštěvu, sponzorům za přízeň a za rok opět Na Kovárně ve Starejch.

Fotky pořídil K. Talafous

B. Toms