Bohumil Toms: Akce osadníků ze Starých Prachatic a Ostrova na závěr prázdnin

10.09.2014 13:33

 

Poslední prázdninovou sobotu uspořádali osadníci pro děti ze Starých Prachatic a přilehlých osad akci „ Loučení s prázdninami“.

Zpočátku se zdálo, že počasí nebude akci nakloněno, ale nakonec si déšť dal říct že přestal; zřejmě někdo „ nahoře “ se slitoval, když viděl krčící se dětí s rodiči pod přístřeškem, který stěží pojmul účastníky této akce, ale vzhledem k tomu, že osadníci „ sami sobě“, tak musíme být rádi za to co máme pořízené  z vlastních prostředků.

Pro děti bylo připraveno několik disciplín, na kterých byla prověřena jejich dovednost. Lákala střelba ze vzduchovky, „ pétanque “ , rýžování zlata, ale snad nejzajímavějším se staly ruské kuželky vyrobené díky zručnosti a šikovnosti.

Byl rozdělán oheň pro opékání buřtíků, nahřál se kámen pro grilování, naražen soudek díky vlastnímu, osadníky pořízenému chlazení, zdarma rozlévány pro žíznivé děti limonády, a za tmy odvážná děcka vyrazila na oblíbeného „ bobříka odvahy “, při kterém byly pozorovány lesní  víly, skřítci a „ ufo“.

 

S přáním hezkého dne B. Toms