Několik vět k TV rozhovoru s panem radním Zikmundem

08.07.2014 19:58

 

Vážené dámy a pánové,

 

dovolte mi, abych reagoval krátce na vysílání  r ozhovoru pana Voldřicha s panem Zikmundem v kabelové televizi.

 

Pan radní Zikmund zde od  cca 5 min. vysílání hodnotí práci koalice za toto volební období.

 

Nejen ... nešťastnou nedohodu v podstatě o nějakém programovém prohlášení.... musím doplnit těmito informacemi:

 

Podepsali jsme koaliční dohodu a  pouze část zástupců ODS: pan Zikmund, Bauer, Přívozník a zástupci KDU-ČSL nepodepsali programové prohlášení (podpisy signatářů jsou záměrně začerněny, nicméně na originále jsou jasně čitelné).

 

Nerozumím potom "něšťastné nedohodě v podstatě o nějakém programovém prohlášení". Je totiž mimo logiku a běžné chápání, pokud tuto skutečnost kritizuje kolega, který sám nepodepsal koaliční smlouvu, byť byla řádně bez připomínek projednána před podpisem a část ODS ji podepsala...

 

Pan Zikmund říká, že se nedělaly koncepční věci. Myslím, že on pro ně spíše nehlasoval nebo se zdržel - viz zápisy z rad a zastupitelstev, kde si každý najde naše jmenovité hlasování.

 

A složitých a koncepčních rozhodnutí nebylo málo. Včetně mnoha investičních akcí, kdy myslím pan Zikmund hlasováním s kolegyní Štemberkovou podpořil minimum z nich.

 

Byty měla na starosti ODS, pan starosta Malý na odpovědnosti dle podepsané koaliční dohody i městskou správu bytů a domů. ODS připravovala podkladový materiál k prodeji a pokud si dobře vzpomínám, k dalšímu rozhodování nešel proto, že bychom nemohli prodávat po tržními cenami bez možných právních problémů se zdůvodněním nižší ceny. Ke zpracování takové obhajoby, která by obstála před případnou námitkou nízké ceny, jsme nedošli.

 

Problematiku tepelné soustavy jsem inicioval osobně a přes mnohé nepříjemné a složité okamžiky, jsme se dostali k dnešnímu stavu, kdy kogenerace vyrábějí teplo i el. energii a pomáhají tak udržet - snížit cenu tepla, abychom alespoň trochu obstáli v konkurenci s jinými možnostmi vytápění, protože město jako celek v podstatě jinou náhradní možnost v rámci platné legislativy o ochraně ovzduší, ale i dalších faktorů nemá.  Je  proto nesmírně důležité udržet stávající soustavu s co nejkonkurenčnější cenou pro odběratele, protože pokud se začnou odpojovat domy a další odběratelé, vznikne v Prachaticích pro občany, kteří jsou na soustavě závislí velmi svízelná situace v zásobování města teplem. 

 

Střelnici složitě řešíme delší dobu i proto,  že je nemožné uspokojit veškeré zájmy všech subjektů. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo. Více než dvacet setkání, která jsem řídil snad podporuje tvrzení, že jsme se problematice věnovali s odpovídajícím zájmem. Pokud se nepřemístí nebo neukončí střelecký klub dobrovolně činnost, bude složité po platnosti nového územního plánu ve městě stavět objekty pro bydlení. 

 

Cvrčkov a problematika ZTV a křižovatky. Po letech jednání, které jsem aktivně vedl a inicioval (avšak spolupracoval logicky i s dalšími zastupiteli a úředníky), je infrastruktura i pozemky pod ulicemi Duhová a Slunečná v majetku města, které ani pozemky, ani infrastrukturu nakonec neodkupovalo! Na příští radě města 14.7. schvalujeme doporučení zastupitelstvu města vyměnit s Tribase, s.r.o. pozemek, který je v místě plánované křižovatky. Věřím, že pan kolega Zikmund zde podpoří koncepční a strategické rozhodnutí, aby zde v těchto místech a této lokalitě brzy byly standardní komunikace a ne cca 3m široká cesta, po které jezdí obousměrně všichni účastníci silničního provozu v této lokalitě včetně nákladní dopravy.

 

Vážené čtenářky a čtenáři, je mi jasné, že pro naprostou většinu z Vás není logicky prioritou trávit volný čas pročítáním rad a zastupitelstev a sledování jmenovitého hlasování každého z nás a bodů, které jsme předložili k projednání a schválení. Přesto je to asi nejobjektivnjěší cesta k tomu si udělat obrázek, kdo jen planě hovoří nebo i boří úsilí druhých a kdo se snaží hledat funkční řešení, podporovat to či ono rozhodnutí, pracovat pro město a jeho občany.

 

Hodnocení každého z nás zastupitelů je na Vás, občanech - voličích Prachatic. 

 

 

S přáním hezkého dne R. Zeman, místostarosta a lídr PRO Prachatice