Ad Prachatický deník: Vlastní vody chtějí brát až polovinu

11.12.2016 21:58

Starosta Martin Malý dal Prachatickému deníku rozhovor na téma místní zdroje a jejich využívání.

 

V roce 2011, konkrétně na jednání zastupitelstva 12.9., jsem předkládal materiál o optimalizaci místních zdrojů, který v součinnosti více lidí připravila odborná firma.

 

Návrh odborné firmy zastupitelstvo tehdy odmítlo dále rozpracovat. Martin Malý hlasoval spolu se mnou a kolegy zastupiteli z PRO Prahatice pro realizaci navrhovaného řešení přečerpávání.

 

Dnes navrhovaný postup v odborném materiálu není vyhodnocen jako řešení, které by mělo být realizováno jako první a to z důvodů ekonomických. Viz str. 48 studie.

 

Studii najdete zde a pokud se zajímáte hlouběji o problematiku, zcela jistě si ji přečtěte. Přestože ji RNDr. Krejsová v zápise z jednání zastupitelstva odmítla jako materiál, který je neobjektivní a označuje tehdejšího, tedy i stávajícího provozovatele z podjatosti.

 

Zápisy z jednání zastupitelstva 12.9.2011 včetně hlasování je možné nalézt zde.

 

Robert Zeman, zastupitel