Milada Havelková

 

Datum narození: 5. 4. 1947

 

Kontaktní údaje:

Krumlovská 109, 383 01 Prachatice

E-mail: mili.havelkova@seznam.cz

Stav: vdaná, 2 synové, 4 vnoučata

 

Vzdělání: středoškolské

 

Zaměstnání:

již 12 let si užívám ve starobním důchodu

celý život jsem pracovala v sociální oblasti – okresní národní výbor – finanční odbor a od roku 1985 jsem pracovala na lékařské posudkové službě jako tajemnice

 

Politická příslušnost:

Bez politické příslušnosti

 

Proč kandiduji:

Celý den se pohybuji mezi lidmi a zajímám se o jejich život. Lidé se mi svěřují se svými problémy a pomáhám jim je řešit. Proto se ráda zapojím do řešení problémů ve městě Prachatice.

 

Čemu se chci věnovat:

Nejvíce mě zajímá sociální oblast, ve které jsem převážnou část svého života pracovala. Dále mě zajímá oblast životního prostředí, zejména péče o zvířata.

 

Koníčky a volný čas:

Koníčkem je mi moje rodina – ráda se věnuji svému manželovi a pomáhám mu při jeho zálibách, ráda hlídám svá vnoučata.

Psi – péči o psy a jejich výcviku se věnuji řadu let, pracuji jako dobrovolnice pro prachatickou záchytnou stanici psů, dále se věnuji umísťování psů do rodin, spolupracuji s útulky pro psy po celé republice.

Ve volném čase pomáhám i v našem obchodě – Řeznictví u Poláka, který je naším rodinným dědictvím a má v Prachaticích tradici od roku 1939.