Lukáš Stibor

19 let, t.č. začínající student VŠ PF JČU
 
 
Něco o mně:

Je mi 19 let a jsem rodákem z Prachatic. Tento rok jsem dokončil gymnázium v našem městě a mé další studium bude pokračovat na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.

Již od svého raného školního věku jsem se začal zajímat o věci veřejné a to především v našem městě.

Po dobu šesti let až do nedávna jsem byl členem Studentské rady, kde mi bylo z části umožněno prosazovat své názory a nápady za zkvalitněním každodenního života v Prachaticích. Přineslo mi to také možnost nahlédnout pod pokličku velkým projektům, které se chystají či běžným akcím v našem městě. Seznámil jsem se s politickou praxí, která pro mě byla mnohdy více než zajímavá.

 

Záliby:

Mezi mé záliby patří: vaření, badminton, setkávání s přáteli

 

Proč kandiduji:

Jsem týmový hráč a můj hlavní podnět pro kandidaturu je změna a vnesení více života do tak krásného renesančního města, jako jsou právě Prachatice.