Mgr. Júsuf Traore, Dis.

 

Datum narození: 30.8.1982

Stav: Ženatý, syn Samuel (2010)

Kontakt: SNP 565, Prachatice

Email: jussuf.traore@gmail.com

 

Vzdělání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Pedagogika volného času

Karlova univerzita - Speciální pedagogika

VOŠS Prachatice - Sociální práce

 

Zaměstnání:

2017 – dosud Lektor (téma Sociálně-právní ochrana dětí) Edupol, v.o.s.

2015 – dosud vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany

2013 – 2014 Sociální pracovník (OSPOD) MěÚ Český Krumlov/ MěÚ Písek

2006 – 2013 Manažer a výkonný ředitel Portus Prachatice

V rámci pozice výkonného ředitele jsem postupně, mimo řízení dané organizace, zakládal 6 zařízení, která prakticky zaštiťovala veškerou činnost Portusu Prachatice.. V souběhu s pozicí výkonného ředitele jsem zastával následující pozice.

2011 – 2012 Realizátor a sociální pracovník SASRD Rodinka Portus Prachatice

2009 – 2011 Realizátor a sociální pracovník NZDM COOLna Portus Prachatice

2007 – 2011 Sociální pracovník NZDM Céčko Portus Prachatice

2006 – 2009 Realizátor a lektor Primární prevence Phénix Portus Prachatice

2006 – 2008 Metodik primární prevence Pedagogicko – psychologická poradna Prachatice

2005 – 2007 Streetworker o.s. Prevent

 

Další organizační aktivity:

Komise sociální a prevence kriminality města Prachatice - předseda 2010-2014

Pracovní skupina prevence kriminality Jihočeského kraje - člen

Pracovní skupina děti a mládež v rámci Plánování rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje - člen

Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Prachatice – člen

Tvorba strategického plánu města Prachatice (pracovní skupina: Oblast sociální, zdravotnictví, zdravotně postižení, volný čas) – člen

Kontrolní výbor Města Prachatice - člen

Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany – kompletní realizace

Tvorba strategického plánu města Vodňany (oblast školství) – kompletní realizace

 

Aktuálně:

Pracovní skupina děti a mládež v rámci Plánování rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje - člen

Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany – člen řídící skupiny, člen všech pracovních skupin

Místní akční plány vzdělávání na území ORP Vodňany – člen

Tajemník komise pro sociálně-právní ochranu dětí Rady města Vodňany

Tajemník komise sociální a zdravotní Rady města Vodňany

Tajemník komise školství Rady města Vodňany

Tajemník kulturní komise Rady města Vodňany

 

Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti

 

Záliby:

Při mém každodenním dojíždění do zaměstnání mi mnoho volného času nezbývá, ale naštěstí mohu říci, že má práce je částečně i koníčkem (např. lektorování nebo tábory s dětmi). Vždy si ale udělám 2x do týdne udělám čas na basket (nebo v našem případě spíše pokus o basket) a o víkendem se snažím nejrůznějším aktivitám se synem, a to od procházek bez cíle, přes venčení hafošů z útulku až po závody na motokárách.

 

Proč kandiduji:

Upřímně musím přiznat, že dnes již nejdu do voleb se stejnými představami a ideály jako před 8 lety, kdy jsem kandidoval poprvé a domníval se, že dokážu vše obrátit na tu „správnou“ stranu. Dnes už vím, že svět není černobílý a můj, byť třeba upřímný, názor a pohled nemusí být ten nejsprávnější resp. nejpotřebnější…

 

Pravděpodobně budu v tomto roce kandidovat na nějakou dobu naposledy a rád bych přispěl svými zkušenostmi a znalostmi zejména v oblasti sociálních věci a částečně školství, pokud to bude ku prospěchu věci a budu zvolen. V opačném se ovšem rád budu věnovat své práci, svému synovi a možná trochu sobecky i sobě…