Miroslav Šikl

 

Datum narození: 16. 04. 1979

 

Kontakt: Husova 72, 383 01 Prachatice

 

Email: canaria.maceska@gmail.com

 

Vzdělání:

Střední odborné učiliště zemědělské Dub, okras Prachatice.

Obor: Podnikání v oboru, mechanizátor rostlinné výroby, zakončené maturitní zkouškou /1998/

 

Zaměstnání:

Od r. 1997 podnikání v oboru

Od r. 2014 zahradník, SPOLUMAJITELL FIRMY – dosud

 

Politická příslušnost:

Bez politické příslušnosti

 

Záliby:

Aktivně zahradničení, cestování, film

 

Proč kandiduji:

Žiji zde již 14 let, tak se považuji za místního. Zajímá mě co se ve městě děje. Mohlo by se to dělat lépe. Zda se vykoná práce, která je viditelná, aby na druhou stranu byla náležitě oceněna a medializována. Vidím spoustu vykonané práce za poslední 4 roky ale především pouze jedním člověkem. Taková práce by se dle mého názoru měla, naplňovat společně, společnými silami jít za cílem, pak ke lhostejno kdo měl větší zásluhu. Rád bych aby se na radnici změnila souhra na těch nejvyšších postech.

 

Čemu se chci věnovat:

V současné dobré ekonomické situaci města, budu prosazovat odpouštění poplatku za odpad, když bude napojen na třídění. Nebudeme první ani poslední město kdo toto by zavedl. S výjimkou, že platící nemá žádný dluh u města.

NEJVÍCE SE CHCI PROSAZOVAT V SOCIÁLNÍ OBLASTI, JAKKOLI.

Prosadit vyčlenění bytů, které by sloužili jako byty sociální. Tyto byty město Prachatice nemá.  Na druhou stranu je ve městě spoustu občanů kteří by měli na sociální byt nárok. Samozřejmě s viditelně nižším nájmem.

Jako variantu vyčlenění sociálních bytů vidím ve staré zástavbě, kde se byty opravily , topení je ale elektrické, buďto akumulační kamna, nebo přímotopy. Toto si nemůže sociálně slabý docílit, takže by se vyrovnávalo s nižším nájmem a službami. Přineslo by to velkou úlevu pro sociálně slabé rodiny.

Zaměřit se na snížení nájmu bytů ve standartních bytech. Možnost odprodeje bytů zájemcům. Tím snížit náklady na údržbu byt. Fondu.

Naprostou transparentnost v udělování veřejných zakázek u vyšších předpokládaných výdajů.

Nakonec bych velmi rád, kdyby občané města si mohli říci „ naše město, pro nás něco dělá, myslí na nás“ Doposavad slyším, „ vše se zamete pod koberec“. To by nebyla dobrá vizitka našeho města. Sdružení PRO Prachatice je pro naprostou transparentnost ve všech možných směrech,  proto se na tomto faktu chci spolupodílet.


Také se snažím(e) pomáhat potřebným i mimo naší zem...