Bc. Jiří Machart

Datum narození: 23.3. 1967

Adresa bydliště: Černohorská 619, Prachatice 383 01

 

Vzdělání: Vysokoškolské

1981 – 1985  Gymnasium PT (maturita – obor stavební příprava)

1990 - 1991  SPgŠ PT, dálkové studium – obor vychovatel (maturita)

1995              SPgŠ PT, dálkové studium – obor učitelství na MŠ (maturita)

1996 – 2000  VŠ Pedagogická fakulta UK Praha, bakalářský studijní program speciální pedagogika ve studijním oboru speciální pedagogika pro mateřské školy (státní závěrečná zkouška)

2006 - 2009 VŠ Univerzita Palackého Olomouc – Studium  pro vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení – celoživotní         vzdělávání (závěrečná zkouška)

 

Zaměstnání:

1.6. 2005 - Ředitel DDM Prachatice

15.12. 2002 – 30.5. 2005 SVIS MŠMT se sídlem v Prachaticích Vedoucí úseku DVPPzv

31.7. 2000 – 15.12.2002 – SVIS MŠMT se sídlem v PT úsek ekologické výchovy – pedagogický pracovník

1.9. 1993 – 31.7. 2000 – NGO a CEV Dřípatka PT, pedagogický pracovník

1.7. 1992 – 31.8. 1993 – Doprava pošt Č.B., řidič

1.1.1992 – 30.6. 1992 – Pasov s.r.o., nákupčí

1.10. 1988 – 30.12. 1991 – ONV – odbor školství – pedagogický pracovník ODDM PT

1.8. 1985 – 30.9. 1988 – OSP Prachatice, dělník

 

Pracovní zkušenosti:                          

CEV Dřípatka – tvorba a realizace výukových programů pro MŠ, ZŠ I. stupeň a speciální školy v oblasti ekologické výchovy. Příprava a lektorování vzdělávacích kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SVČ a dobrovolníků z NNO pracujících s dětmi a mládeží. Vedoucí a konzultant diplomových prací studentů  JU Pedagogické fakulty Č.B.. Vedení zájmových přírodovědných kroužků.

SVIS MŠMT – tvorba koncepce a realizace DVPPzv v ČR, vedení pracovního týmu a  celostátní pracovní skupiny zástupců ŠD. Připomínkování nového školského zákona a spoluúčast na vytváření a připomínkování prováděcích vyhlášek týkajících se zájmového vzdělávání a zákona o DVPP. Práce v  Komisi pro udělování oprávnění k odborné přípravě pracovníků s dětmi a mládeží, členem výběrové komise projektů organizací dětí a mládeže s místní působností a členem výběrové komise projektů k investičním dotacím při MŠMT. Lektorská činnost v oblasti ekologické výchovy a práce s dětmi a mládeží v oblasti zájmového vzdělávání.

Od roku 2003 opakovaně členem komise školské, sportovní a volnočasových aktivit Města Prachatice.

 Od roku 2009 místopředseda Sdružení pracovníků DDM České republiky.

 

Publikační činnost:

V metodických materiálech a časopisech v oblasti   ekologické výchovy a ochrany ŽP – Informatorium 3-8 (Portál – Praha), KAFOMET (Třebíč), spoluautorem metodického materiálu Ekologická výchova v mateřské škole (Paleta, Pardubice-1996), členem autorského týmu publikace Ekologická výchova v mateřských a základních školách (Paleta, Pardubice – 2002), autorem metodického materiálu Kamarádi veverky Rezky (Dřípatka, Prachatice-1999), spoluautorem videosnímku Korálky II. (Rezekvítek, Brno 1996), odborným konzultantem při tvorbě příručky ekologické výchovy a lesní pedagogiky Pojďme na to od lesa (Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk 2003). Členem autorského týmu Průvodce NS – Korálky poznání ( MŠ Slavonice 2010) – metodický materiál EV v MŠ a její praktické využití v terénu

 

Proč kandiduji?

V Prachaticích jsem se narodil a po většinu života zde žiji. Je pro mne důležité jak se Prachatice rozvíjejí, kam se rozvíjejí a jak budou vypadat v budoucnu. Mám zájem přispět svými názory, postoji a zkušenostmi při vývoji a směřování Prachatic …

 

Čemu se chci věnovat?

Školství, ochrana životního prostředí a volný čas

 

Koníčky a zájmy:
Mám to štěstí, že mým celoživotním koníčkem a prací  je být průvodcem dětí na  jejich cestě poznání a objevování. Rád chodím do přírody, zajímám se o historii a velmi rád relaxuji při manuální práci.