PhDr. Jan Stráský

 

Bydliště: Zvolenská ulice (věžák)

 

Email: jan.strasky@npsumava.cz

 

Životopis:

Narodil jsem se 24.12.1940 v Plzni a k jižním Čechám mám vztah především prostřednictvím svého tatínka, který se narodil v Trhových Svinech a již jako děti nás tam velmi často vodil. Díky tomu jsem také poznal Prachatice, kudy jsme s tátou z Plzně na kole jeli v roce l953 do jeho Svin. V penzi tam otec byl každoročně od velikonoc do Všech svatých a tak jižní Čechy poznaly velmi dobře i mé děti, z nichž dcera teď žije nedaleko Prachatic. V roce l987 jsem koupil pro TJ Banka Praha od města Prachatice bývalou školu na Libínském Sedle, v níž je od té doby Turistická základna sloužící doposud organizovaným turistům i veřejnosti. Kráse Prachatic, které jsem vždycky obdivoval, jsem propadl natolik, že mám v tomto městě od roku 1998 trvalé bydliště.

 

Vystudoval jsem obchodní akademii v Plzni a později obor filosofie, historie a ekonomie na Universitě  Karlově v Praze. Až do roku 1989 jsem pracoval v bankách. V letech 1964-1970 jsem byl členem KSČ a ze strany jsem vystoupil v souvislosti s okupací Československa. To vedlo ke změně mého pracovního zařazení v bance, čímž jsem získal sice méně peněz, ale více času. Ten jsem věnoval především organizaci sportu a turistiky. Od roku 1974 dodnes jsem předsedou TJ Banka Praha.

 

 V roce 1991 odešel z funkce náměstka generálního ředitele Komerční banky do vlády ČR. V různých politických funkcích jsem působil do roku l998, po vzniku krajského uspořádání jsem byl do roku 2006 ředitelem Krajského úřadu Jihočeského kraje.  Z pověření Jihočeského kraje jsem se od počátku zabýval problematikou Šumavy a později jsem pobyt v důchodu přerušil funkcí ředitele Správy Národního parku Šumava (2011-2012). Šumavskou problematikou se zabývám doposud jako člen Rady NP Šumava.

 

Mou hlavní životní zálibou bylo cestování. I v těžkých podmínkách pro vycestování z Československa v té době se mi podařilo navštívit desítky zemí – od návštěvy severní Afriky na motorce v roce l969 až po horolezeckou expedici do Himálají v roce l979 skříňovým autem Avia, které nám mimochodem velmi pomohlo při přestavbě opuštěné školy na Libínském Sedle .  Díky mému působení v různých sportovních funkcích jsem mohl přispět k tomu, aby se do ciziny dostaly stovky dalších turistických a horolezeckých nadšenců.  Svou zálibu v cestování jsem ovšem rozvinul zejména po roce l989. V roce 1991 jsem se aktivně zúčastnil obnovy Klubu českých turistů a v jeho čele jsem stál do letošního roku.

 

Prachatice pokládám za dobře řízené a úspěšně se rozvíjející město, která má však určitě rezervy v nabízení své tváře návštěvníkům. Budu-li moci i v závěrečné fázi mého života přispět svými zkušenostmi nejen z oblasti cestovního ruchu, budu to pokládat za svému věku přiměřenou aktivitu, kterou jsem vždycky ke  svému životu potřeboval. Nelze se tudíž divit, že mne oslovila aktivita skupiny našich spoluobčanů PRO  Prachatice.