Členové výborů a komisí 2010-2014

  

 

Kontrolní výbor

Ing. Bc. Jitka Burešová do 01/2013

Miloš Křivka od 01/2013

 

Finanční výbor

Ing. Jana Holá

 

Komise životního prostředí

Byl zesnulý MUDr. J. Hasík

 

Komise bytová

Miloš Křivka

 

Komise školská, sportovní a volnočasových aktivit

Mgr. Bc. Sandanyová Petra

 

Komise kulturní

Kamil Štěpán

 

Komise sociální a prevence kriminality

Bc. Júsuf Traore, DiS. – předseda

 

Komise dopravy

Ing. Luděk Kůta

 

Komise povodňová

Ing. Bc. Robert Zeman